Fair Play De KBHB hecht veel belang aan sportiviteit en respect in hockey. Om dit te kunnen uitdragen, is een gedragscode opgesteld in '10 geboden' die elke speler, vanaf de eerste inschrijving zou moeten volgen. Ook de ouders spelen een zeer belangrijke rol in de opbouw van sportief gedrag bij jonge spelers. Samen kunnen we fair-play realiseren!!


10 Geboden

 1. Regelmatig en op tijd aanwezig zijn. 
 2. Verwittigen in geval van afwezigheid en zich verontschuldigen bij laattijdigheid. 
 3. Fair-play zijn en respect hebben voor coach/trainer, medespelers, scheidsrechters en tegenstrevers. 
 4. Serieus meedoen aan alle oefeningen en 100% van jezelf geven. 
 5. Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig. 
 6. Kunnen erkennen dat de tegenstrever sterker is. 
 7. Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid. 
 8. Respect hebben voor de vrijwilligers die zich voor jullie inzetten in hun vrije tijd. 
 9. Respecteer de infrastructuur (het terrein, de kleedkamers,...) en het materiaal dat jullie ter beschikking wordt gesteld.
 10. Neem enthousiast deel aan het leven van je club en je team, beleef en bewaak samen het plezier van de hockeysport


Niet alleen de spelers zelf, maar ook de ouders spelen hierin een belangrijke rol! 

Hockey =

 • plezier beleven
 • fysieke conditie en zelfvertrouwen verbeteren
 • concentratie en stress beheren
 • leren winnen en verliezen, wat eigen is aan elke sport
 • eerlijkheid en rechtvaardigheid tonen en stimuleren
 • communicatie, groepsleven en management ontwikkelen
 • langdurige vriendschap ontwikkelen
 • zelfdiscipline en verantwoordelijkheid ontwikkelen